URBANIZAM

2011-2002, Program razvoja turizma
''Dunav-Karaš-Tamiš, Čenta 2003''

2006, Generalni projekat priobalja reke Tise i
dela Titelskog brega u Titelu


2006, Projekti vezani za razvoj konjičkog sporta u Srbiji: Sremčica, hipodrom BEOGRAD.

2006, Idejno programsko urbanističko-arhitektonsko rešenje zone PINCUM na Dunavu, Veliko Gradište, sa Krstom Paškovićem, inž.maš.

Učešće na World Canals Conference 2009,
Novi Sad, septembar 2009.
"DUNAV-KARAŠ-TAMIŠ, ČENTA 2003"


2011-2002.

Program razvoja turizma Dunav – Karaš – Tamiš,
Čenta 2003. – do danas

Program rađen pod pokroviteljstvom: Ministarstva trgovine, turizma i usluga Vlade Republike Srbije, Opštine Zrenjanin i Mesne zajednice Čenta.

Koautor na projektu: Slobodan Mitrović, dipl.inž.arh.

Saradnik: Dušan Zdravković, graf. dizajner

Ilustrovala: Maja Sisojević, dipl.inž.arh.

Projekat izlagan na 38.Majskoj izložbi ULUPUDS-a,
2006. godine.


Diplomski rad iz 1988.godine, sa temom ''Informaciono-rekreacioni centar Čenćanska jezera'', Arhitektonski fakultet u Beogradu, mentor prof.arh.Milan Lojanica, postaje aktuelan ponovo 2002.godine.

Program razvoja turizma ''Dunav – Karaš – Tamiš, Čenta 2003, uz saradnju sa arh. Slobodanom Mitrovićem, razvija temu diplomskog rada dalje...ljubav prema rodnom kraju, tradiciji, ''ritska arhitektura'' ...

Projekat proširen na studije – programe uređenja reka i kanala Vojvodine i objekte industrijske arhitekture uz njih. Saradnja sa raznim institucijama i stručnjacima iz različitih oblasti vezanih za reke i kanale Vojvodine.
Copyright © Kosana Rošulj 2011.