1992.

Arhitektonsko-urbanističko rešenje kuća u nizu na lokaciji ''Kneza Stanoja'' u Lazarevcu,
veliki javni anonimni konkurs.  

I nagrada na Jugoslovenskom konkursu.

Raspisivač:
Skupština opštine Lazarevac u saradnji sa Savezom arhitekata Srbije.

Autori:
Kosana Rošulj, dipl.inž.arh.
Ivan Zulević, dipl.inž.arh.

Perspektiva i aksonometrija:
Marjan Đulinac, dipl.inž.arh.

Saradnik:
Simo Delić, arh.teh.

Projekat rađen u okviru projektnog biroa D.D. NAŠ STAN, Beograd.

''Rad je u najvećoj meri odgovorio raspisu konkursa. Prepoznatljivi su svi aspekti, od koncepta koji traži oslonce na tradicionalnim elementima, funkcije i stilskih obeležja kuće, preko urbanističkog rešenja do rešenja stana. Zamerke radu su takve da će se jednostavno u saradnji sa naručiocem otkloniti'', obrazloženje žirija.
Lokacija "Knez Stanoja" u Lazarevcu

Copyright © Kosana Rošulj 2011.