1994.

Arhitektonsko rešenje poslovnog objekta u Takovskoj ulici u Beogradu, veliki javni anonimni konkurs

Raspisivač:
STANKOM KORPORACIJA DD Beograd u saradnji sa Društvom arhitekata Beograda.

BRGP = 5 941m2

Saradnik: Milka Samardžija, arh.teh.

Konkurs rađen u okviru projektnog biroa D.D. NAŠ STAN, Beograd.

Stambeno-poslovni objekat, Takovska ulica, Beograd

Copyright © Kosana Rošulj 2011.