ARHITEKTURA

2011-2008, Ugostiteljsko-apartmanski kompleks STARA PUMPA, Čenta – Zrenjanin

2010, Porodična kuća, Subotica

2009-2006, Rekonstrukcija, dogradnja i adaptacija hotela SLOBODA, Šabac

2008, Grobljanska kapela sa pratećim sadržajima,
Čenta - Zrenjanin


2008, Apartmanski kompleks STARA PUMPA,
Čenta – Zrenjanin


2008, Hotel INTER - KOP na Zlatiboru

2007-2006, Proizvodni pogon FILD d.o.o.,
Čenta – Zrenjanin


2007-1998, Porodična kuća, Čenta

2006-2005, Stambeno-poslovni objekat, blok 47,
lamele 1, 2 i 2a, SPORTSKI CENTAR, Beograd
Autor: Radmila Nedeljković, dipl.inž.arh.
(Investitor: STANKOM HOLDING, Beograd)

2005-2002, Stambeno-poslovni objekat PFC 14/1 u Vojvođanskoj ulici, blok 62, Novi Beograd

2004-2003, Adaptacija suterenskih prostorija u restoran, Dobračina 42, Beograd
(Investitor: VIŠNJICA, Dobračina 42, Beograd)

2004-2002, Nadgradnja i dogradnja dvojne porodične kuće, Banovo Brdo, Beograd

2004-1998, Arhitektonsko-urbanističko rešenje stambeno-poslovnog kompleksa GOLF 8, Banovo Brdo, Beograd

2002-2001, Porodična kuća, Jajinci, Beograd

2001, Porodična kuća, Prijedor, Republika Srpska

2000, Ugostiteljsko-apartmanski kompleks
TROFEJ, Stajićevo


1999-1998, Stambeno-poslovni objekat SUNČANA PADINA, Lješka, Banovo Brdo, Beograd
Autor: Aleksandar Đokić, dipl.inž.arh.
(Investitor: Skupština grada Beograda)

1997, Stambeno-poslovni objekat, SPORTSKI CENTAR, blok 39, lamela D, Beograd

1997, Rekonstrukcija i nadgradnja osnovne škole
BANOVIĆ STRAHINJA, Kneza Višeslava 15, Beograd

1996, Ugostiteljsko-stambeni objekat, okolina Čente

1996-1995, Stambeno-poslovni objekat u Smederevu

1995-1994, Centar mesne zajednice, Repiška,
Banovo Brdo, Beograd


1994, Kuća za odmor, Zlatibor

1994-1992, Poslovni objekat, blok 56a,
Ratka Mitrovića, Beograd


1993, Benzinska stanica sa pratećim sadržajima
TREND TRADE, Bašaidski put bb, Kikinda

1991-1990, Stambeno-poslovni objekti, grupacija D, I M.Z. Žarkovo, Beograd
Autor: Branko Ribarž, dipl.inž.arh.
(Investitor:STANKOM KORPORACIJA, Beograd)

Osnovna škola BANOVIĆ STRAHINJA, Beograd


1997.

Rekonstrukcija i nadgradnja osnovne škole BANOVIĆ STRAHINJA, Kneza Višeslava 15, Beograd,
idejni projekat.

BRGP = 4.200m2 /postojeće/
BRGP = 7.100m2 /novoprojektovano/

Projekat rađen u okviru projektnog biroa NAŠ STAN M.D.D., Beograd.

Saradnici:
Radomir Ćulibrk, arh.teh.
Zoran Žarković, arh.teh.
Milanka Radivijević, arh.teh.
Dragan Milenković, arh.teh.

Objekat izlagan na 21. Salonu arhitekture u Beogradu
1998. godine.

Copyright © Kosana Rošulj 2011.